X

Služby, které využívají senioři každý den

Senioři, nebo lidé s hendikepem využívají velmi často především pečovatelské služby. Velkou výhodou totiž je, že staří lidé zůstávají stále častěji v domácím prostředí a pomoc dochází k nim domů, aby jim pomohla s hygienou, přípravou jídla, doprovody k lékařům, úklidem, praním, žehlením. Díky tomu není nutné, aby si žádali o pobyt v domovech pro seniory, a zároveň to nezatěžuje příbuzné, kteří nemají dostatečnou časovou kapacitu na to, aby chodili do zaměstnání a ještě pečovali o seniory. Nemluvě o skutečnosti, že takový pobyt v domově pro seniory je velmi nákladný. A proč platit víc, když to není vůbec nutné?
 

Jen pečovatelské služby nestačí

Ovšem jen pečovatelské služby nestačí. Kromě pečovatelských služeb velmi často senioři využívají takzvané domovinky neboli denní stacionáře. Jedná se o zařízení, kde senioři tráví část dne, dokud se pečující příbuzní nevrátí ze zaměstnání.
Ovšem to ještě není vše. Najdeme celou řadu seniorů, kteří jsou zcela soběstační a zatím žádnou specifickou službu nepotřebují. Sami si uvaří, uklidí, zvládají zcela péči o vlastní osobu. Přesto však mají zájem o specifické služby. Například už nějakou dobu funguje ve většině měst takzvaný Senior taxi, kdy je možné za cenově zvýhodněnou cenu cestovat k lékaři, na úřady, nebo na návštěvy k příbuzným.

Když už MHD není komfortní a když senior nezvládá řízení vlastního vozu, je možné využívat Senior taxi, jehož provozovatelé jsou městské úřady.
Další službou, která je zcela nově určena výhradně seniorům, jsou řemeslnické práce v domácnosti. Mnozí senioři si s těmito pracemi už neporadí. Sehnat řemeslníka v současné době je ovšem problém. V některých městech dokázali reagovat na poptávku po řemeslných pracích ze strany seniorů a nabízejí seniorům kromě pečovatelských prací také řemeslné práce.

: