Nové lamely dokážou změnit mnohé

Určitě jste již přemýšleli o možné výměně spojkových lamel. Říkáte si totiž, proč to neudělat, když váš stroj již vykazuje určité známky opotřebení tohoto prvku. Inu, popřemýšlejte nad tím, jak vlastně spojka funguje a proč byste měli na lamely klást velký důraz.

lamela

Prvek, který umožní plynulé rozjíždění

Protože motor má při svém pracovním cyklu jmenovité otáčky, které se mění v závislosti na množství dodávaného paliva a vzduchu, nemohou být tyto otáčky přenášené na zadní kolo bez převodového elementu. Pokud byste však za motor připojili ihned převodovku, co by se stalo se zadním kolem?
Ano, jak jistě víte, motor by okamžitě vypnul, popřípadě by motocykl vyletěl do nebeských výšin. Z tohoto vyplývá, že výkon motoru je nutné na zadní kolo dodávat postupně a dávkovaně, k čemuž slouží právě spojka. A protože se u motocyklů nejčastěji využívá třecí typ, je nutné vědět, kde najdete lamely, které představují zmiňovaný třecí člen.

Je suchá spojka řešení?

O tomto konstrukčním řešením jste také již možná slyšeli. Najdete jej především u dražších strojů, jejichž výrobci se chtěli nějakým způsobem odlišit. Výhodou tohoto řešení je však především možnost přenášet větší procento krouticího momentu z motoru na zadní kolo. Co se týče spolehlivosti nebo životnosti tohoto řešení, je nutné počítat s určitým vylepšením, neboť neexistuje odpor oleje, který se nachází všude kolem třecích elementů.

motocykl

Je proto otázka, zdali se vašemu stroji vyplatí být osazen právě tímto prvkem nebo tím klasickým, a to mokrým třecím. Když si však uvědomíte, v jakém rozsahu svůj stroj využíváte, opravdu potřebujete ještě větší přenos výkonu na zadní kolo?
Rychle si uvědomíte, že není třeba cokoliv přehánět, že vám bude stačit základní a zcela běžný typ elementu. Proto dbejte pouze na to, aby vaše lamely, kterými je váš stroj osazen, byly v naprostém pořádku, a můžete si dále užívat jízdy na svém stroji.