Služby, které využívají senioři každý den

Senioři, nebo lidé s hendikepem využívají velmi často především pečovatelské služby. Velkou výhodou totiž je, že staří lidé zůstávají stále častěji v domácím prostředí a pomoc dochází k nim domů, aby jim pomohla s hygienou, přípravou jídla, doprovody k lékařům, úklidem, praním, žehlením. Díky tomu není nutné, aby si žádali o pobyt v domovech pro seniory, a zároveň to nezatěžuje příbuzné, kteří nemají dostatečnou časovou kapacitu na to, aby chodili do zaměstnání a ještě pečovali o seniory. Nemluvě o skutečnosti, že takový pobyt v domově pro seniory je velmi nákladný. A proč platit víc, když to není vůbec nutné?
 radost s vnoučaty

Jen pečovatelské služby nestačí

Ovšem jen pečovatelské služby nestačí. Kromě pečovatelských služeb velmi často senioři využívají takzvané domovinky neboli denní stacionáře. Jedná se o zařízení, kde senioři tráví část dne, dokud se pečující příbuzní nevrátí ze zaměstnání.
Ovšem to ještě není vše. Najdeme celou řadu seniorů, kteří jsou zcela soběstační a zatím žádnou specifickou službu nepotřebují. Sami si uvaří, uklidí, zvládají zcela péči o vlastní osobu. Přesto však mají zájem o specifické služby. Například už nějakou dobu funguje ve většině měst takzvaný Senior taxi, kdy je možné za cenově zvýhodněnou cenu cestovat k lékaři, na úřady, nebo na návštěvy k příbuzným.
seniorka se sponkou
Když už MHD není komfortní a když senior nezvládá řízení vlastního vozu, je možné využívat Senior taxi, jehož provozovatelé jsou městské úřady.
Další službou, která je zcela nově určena výhradně seniorům, jsou řemeslnické práce v domácnosti. Mnozí senioři si s těmito pracemi už neporadí. Sehnat řemeslníka v současné době je ovšem problém. V některých městech dokázali reagovat na poptávku po řemeslných pracích ze strany seniorů a nabízejí seniorům kromě pečovatelských prací také řemeslné práce.