Cvičte s kvalitními pomůckami


CviÄit v pravidelných intervalech je dobré nejen kvůli kondici, ale také kvůli správnému držení tÄ›la. K tomu to chce ale mít ty správné pomůcky.

CviÄte s kvalitními pomůckami

ÄŒeÅ¡i, aÄ sami sebe považují za sportovní národ, sami příliÅ¡ nesportují, a to ani i když mohou hledat inspiraci v mnoha sportech, kde patříme mezi Å¡piÄku. A když už sportujeme, Äasto to dÄ›láme Å¡patnÄ›, což má nakonec za následek chronické bolístky, které se mohou ozývat takÅ™ka vÅ¡ude na tÄ›le. Odstraňování takovýchto bolestivých bodů je nejen nároÄné, ale může to být i nákladné. ÄŒasto je totiž nutné je rozmasírovat, a sice profesionály. A profesionální masér není zrovna nejlevnÄ›jší. Je možné ale takovýmto nepříjemnostem pÅ™edcházet.

CviÄení

Je vhodné mít doma po ruce pomůcky jako je tÅ™eba masážní válec. S jeho pomocí snadno každý může rozmasírovat postižené místo svépomoci, aniž by potÅ™eboval pomoc druhé strany. Mnohem lepší je ale takovýmto problémům pÅ™edcházet, a sice správným držením tÄ›la v jakýchkoliv situacích. A to není snadné. NacviÄit se to ale dá, tÅ™eba i se speciálními gymnastickými míÄi.

Jejich použití je skuteÄnÄ› velmi barvité. S tÄ›mito balóny je možné dÄ›lat lecjaké cviky, Å™adu z nich mohou podnikat i lidé s handicapem, případnÄ› dokonce i tÄ›hotné ženy. Pro ty byl dokonce tento mÃ­Ä navržen. Nastávající maminky mohou s jeho pomocí posilovat pánevní dno Äi si zlepÅ¡it bolesti v bedrech, které trápí takÅ™ka vÅ¡echny tÄ›hotné ženy. Na takovém balónu je samozÅ™ejmÄ› možné i sedÄ›t bÄ›hem práce, což je více než užiteÄné. ÄŒlovÄ›k tak sedí alespoň chvíli tak jak má. Nic se ale nemá pÅ™ehánÄ›t. DoporuÄuje se takto sedÄ›t dvakrát až tÅ™ikrát dennÄ› po dobu pouze nÄ›kolika minut. V opaÄném případÄ› může ÄlovÄ›k sjet do Å¡patného stereotypu a sedÄ›t zase Å¡patnÄ›, což se nakonec může projevit znovu bolestí.

Gymnastický míÄ

Vhodné míry

Gymnastické míÄe se prodávají v mnoha barevných variantách a je pochopitelné, že i v mnoha velikostech. Není dobré kupovat dítÄ›ti ten nejvÄ›tší ani chtít uÅ¡etÅ™it a koupit si menší verzi, než která je pro daného jedince vhodná. Vhodný průmÄ›r úzce souvisí s výškou postavy. Dle tohoto kritéria by pak mÄ›l probíhat výbÄ›r.