Zákon o EET někteří provozovatelé porušují

Zavedení povinné elektronické evidence tržeb (EET) vneslo do obchodní sféry celou řadu zmatků, nedorozumění, problémů, a dalo se očekávat, že určitý počet subjektů bude tuto povinnost buď obcházet, anebo zanedbávat. Ovšem plakat nad rozlitým mlékem nemá smysl, lidé si současnou podobu vládnoucí garnitury sami zvolili ve svobodných volbách a propůjčili jí svou důvěru, aby za ně prováděla určitá rozhodnutí. Zda jsou smysluplná, a nenahrávají pouze jedné straně mince, by měl posoudit každý sám za sebe.
čerstvá zelenina na prodej.jpg
Kontrolní orgány provedly několik šetření, v nichž bylo zjištěno, že zhruba 20 procent asijských obchodů, převážně „večerek“, a 13 procent obchodů českých vlastníků zákazníkům nevydává požadované účtenky. Kontrola byla prováděna ve více než šesti stech obchůdcích s potravinářskými výrobky, z nichž poměr českých majitelů a vietnamských byl zhruba 1:1. Kontroly na venkově dopadly mnohem lépe, než ve velkých městech, což se dalo předpokládat vzhledem k tomu, že městská anonymita více svádí k podvádění a ústupkům z regulí zákona.
Nejhorší situace byla v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji, tam nebyly elektronické účtenky vydány téměř v polovině případů asijských obchodníků. Velké procento nepoctivých českých obchodníků ve srovnání s těmi asijskými bylo naopak v Ústeckém kraji.
nákupní výdaje.jpg

Terénní pracovníci provádí kontroly takřka denně

Současně se zavedením EET začal proces kontrolní činnosti ministerstva financí. Ta se provádí sice na malém, náhodně zvoleném sektoru vybraných vzorků provozoven, ovšem za necelé dva měsíce provedly činné orgány a terénní pracovníci zhruba 85 tisíc šetření. Ta zjistila pochybení přibližně v každém pátém případu, otázkou však zůstává, kolik bude nakonec stát daňového poplatníka samotná kontrolní činnost a veškeré další záležitosti spojené s provozem EET. V průměru se provede přibližně 200 kontrol za den. Sankce za porušení zákona jsou však poměrně značné, pokuta může dosáhnout až půl milionu korun a při zjištění opakovaného porušování zákona se majitel firmy vystavuje dokonce nebezpečí uzavření provozovny.