Proč se provádí revize elektřiny

Bezpečnost a ochrana zdraví – o nebezpečí elektrického proudu v domovních rozvodech ví každý a seznamují se s tím už i malé děti. Je to tak trochu paradox – elektřina nám slouží jako perfektní pomocník, můžeme mít doma chladničku a automatickou pračku, bez nichž by náš život získal úplně jiný ráz, ovšem na druhou stranu stačí jediný dotek holýma rukama, zvláště pak tam, kde je mokro, a může to být váš poslední fyzický pohyb. A právě takovým situacím se snaží revize elektřiny předcházet. Dokáže odhalit různé chyby v rozvodech, jejich poškození a navrhnout řešení pro jejich nápravu.

instalace zásuvky

Požár – když zachvátí dům požár, je to tragédie. Jde tu o velké peníze, zároveň v mžiku přicházíte o střechu nad hlavou a bezpečné zázemí, ztrácíte důvěrný prostor, kde jste dosud odpočívali a užívali si vlastního soukromí. Náprava situace po požáru patří k nejobtížnějším v lidském životě, podobně jako stržený objekt zasažený ničivou povodní či tornádem. Jednou z příčin nenadálých a velmi rychlých ohnisek požárů jsou právě vadné elektrické rozvody. Cena revize elektřiny je tedy jen drobností ve srovnání s tím, co by nastalo, kdybyste ji podcenili a vyhýbali se jí.

rozvodná skříň

K požáru může dojít v důsledku elektrického oblouku ve starých hliníkových rozvodech, např. u uvolněných šroubů v zásuvkách či rozvodných krabicích v blízkosti hořlavých materiálů. Požár může vyvolat i skřípnutá prodlužovala, špatně zvolený průřez vodičů a jejich přetížení, takže relativně docela „nevinné“ události. Revizní technik by vám měl vysvětlit, k jakým úskalím v domácnostech dochází, a to i tehdy, máte-li rozvody docela nové, rekonstruované. Revize také může odhalit některé chyby, kterých se dopustil elektrikář, a navrhne jejich nápravná řešení, anebo vám vysvětlí, proč elektrikářské práce vyžadují odbornou kvalifikaci a nesmí jít o amatérský, kutilský zásah.