Odstoupení od smlouvy uzavřené v domácnosti je naštěstí snadné

Podomní prodej nebyl dosud zakázán ve všech obcích a městech a toho využívá řada podnikavých lidí. Hodí se jim totiž onen moment překvapení, kdy na potenciálního zákazníka vychrlí řadu informací, přitom ty zásadní mohou záměrně zamlčet. Někteří obchodníci lákající zejména bezbranné seniory simulují kontrolu elektroměru za účelem ověření výše měsíčních záloh. Provádí to však s jasným záměrem, získat poslední platné vyúčtování, opsat z něj údaje do kupní smlouvy a uzavřít smlouvu novou, za kterou pochopitelně získávají provizi.
smlouva a potřesení rukou
Takové případy se stávají, není jich málo, a na to také naštěstí zareagovala legislativní opatření. Od smlouvy je tudíž možné bezplatně odstoupit, a to dokonce i v době odběru energií skrze nového dodavatele. Důvodem, proč se zákon zaměřil na odstoupení od smlouvy i této době, byly časté případy domácností, které změnu dodavatele zjistily až v tehdy, kdy obdrželi od nového dodavatele rozpis měsíčních zálohových plateb.

Pamatuje na to občanský zákoník

Občanský zákoník nyní stanoví, že u každé smlouvy, která je podepsána mimo tzv. obchodní prostor, což je nejčastěji v domácnosti klienta, je možné od ní odstoupit do 14 dnů od podpisu smlouvy, a to bezplatně. Definuje to § 1829 občanského zákoníku. Ale podmínkou není ani lhůta 14 dnů. Podle § 11a, odstavce 3, energetického zákona je možné smlouvu vypovědět do 15 dnů po zahájení distribuce energií od nového dodavatele.
podpisy smluv
Každý dodavatel je povinen akceptovat výpověď dodávek energií. Není však zavázán k tomu na výpověď reagovat písemnou formou, jde tedy čistě o tzv. jednostranný akt právní. Dodavatel je pouze povinen výpověď přijmout, tedy pokud splňuje všechny náležitosti.
V každém případě odstoupení musíte podat vy sami, a to písemnou formou. Musíte jej odeslat poštou, nejlépe doporučeně. Doklad o odeslání (podací lístek) si uschovejte, je na něm uvedeno datum (razítko) podací pošty.