Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

Vzdělávání lidí se specifickými potřebami není snadné. Naštěstí máme v tomto ohledu kvalitní tradici. Například vzdělávání nevidomých je rozhodně velmi náročné. V současné době probíhá integrace, ale je faktem, že určité speciální školy jsou prostě nenahraditelné.
notová osnova
Je známo, že nevidomí lidé pracují nejčastěji buď v oblasti hudby, nebo masérských služeb. V současné době je k dispozici zájemcům o studium konzervatoř a střední škola Jana Deyla. Jedná se o školu s celorepublikovou působností, která zajišťuje celotýdenní internátní péči. Pro mladé nevidomé lidi studium představuje nejen příležitost získat adekvátní vzdělání, ale také osamostatnit se a vymanit se z péče rodičů. Osamostatnit se je v případě lidí s hendikepem vždy náročný proces.
 

Jan Deyl – významný český oftalmolog

Pojďme si připomenout, že Jan Deyl byl český lékař oftalmolog, který založil Ústav pro nevidomé, v němž byl kladen důraz na hudební vzdělávání, kdy se nevidomí připravovali na profese učitel hudby nebo ladič klavíru. Celý svůj život věnoval Jan Deyl péči o nevidomé. Tím čím byl pro tělesně postižené doktor Jedlička zakladatel Jedličkova ústavu, byl pro nevidomé doktor Deyl.
V konzervatoři můžete studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů nebo dvouletý obor ladění klavírů a kulturní činnost.
Samozřejmě výuka klade na učitele velké nároky, ale zároveň nabízí velkou satisfakci.
klávesy klavíru
Je pravdou, že mnoho významných hudebníků byli nebo jsou lidé se zrakovým hendikepem, pojďme si některé z nich připomenout. Z Českého prostředí to byl například varhaník, novinář a spisovatel Oskar Baum, dále zakladatel moderní české hudby Jaroslav Ježek, který měl velmi těžké poškození zraku. Ze zahraničních hudebníků vzpomeňme Andrea Bocelliho, Steviho Wondera, nebo Raye Charlese.