Víme, co vám může pomoci k rozvoji podnikání


Znalosti a dovednosti získané poctivým studiem zúroÄit na maximum, ovÅ¡em postupem Äasu zjiÅ¡Å¥ujete, že zdaleka ne vÅ¡e, co se ve Å¡kole ÄlovÄ›k nauÄí, se dá reálnÄ› aplikovat v praxi. A zdaleka ne vÅ¡e, co jste si mysleli, že musí zaruÄenÄ› fungovat, bude fungovat i ve vaÅ¡em podnikání. Mnoho lidí dÄ›lá velké množství chyb vÄ›tších i menších, když se snaží podnikat. A mnoho lidí neví, že tyto chyby dÄ›lá. Rozdíl mezi teoretickými znalostmi nabitými ve Å¡kolách a praktickým životem jsou mnohdy tak propastné, že pokud si to vÄas neuvÄ›domíte, ukonÄí to život vaÅ¡eho podnikání dříve, než se mohl vůbec naplno rozvinout. Konference, na kterou vás nyní tímto zveme, vám pomůže vyvarovat se tÄ›chto chyb, pomůže vám tím, že si budete moci vyslechnout příbÄ›hy růstu od tÄ›ch nejúspěšnÄ›jších lidí z různých oborů a tím pádem budete mít možnost naÄerpat nové podnÄ›tné informace. Inspirace, kterou vám naÅ¡i Å™eÄníci pÅ™edají, bude tím nejlepším, co může pomoci podnikání v každém oboru lidské Äinnosti.

Využijte jedineÄnou Å¡anci poslechnout si úspěšné lidi

JedineÄné Å¡ance jsou takové, které se nám naskytnou jen nÄ›kolikrát do života, nezřídka kdy jen jednou jedinkrát za život. Když pÅ™ijmete naÅ¡i nabídku a pÅ™ijdete se podívat a aktivnÄ› zúÄastnit naší konference, pak budete mít možnost jedineÄnou příležitost využít. NÄ›které Å™eÄníky, které budete mít možnost vyslechnout, možná na živo uvidíte jen a pouze na námi propagované akci. Nikde jinde se tak nebudete mít možnost k informacím, které budou říkat, dostat. Rozmyslete se proto dobÅ™e, jestli odmítnete naÅ¡e pozvání. Rozmyslete se, protože podnikat se nedá dÄ›lat na polovinu plynu. Musíte do toho jít buÄto naplno, nebo poÄítat s velmi reálnou hrozbou neúspÄ›chu. Takovou hrozbu, které nikdo nechce Äelit. Rozhodnutí tedy leží jen a pouze na vás. Jak se rozhodnete?

Posted in Nezařazené