Dědictví Unesco

Unesco je tak jako například Unicef jednou z patnácti odborných organizací OSN. Je to organizace pro vzdělávání, věku a kulturu (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ). Organizace sídlí v Paříži. Mezi hlavní okruhy jejího zájmu patří Paměť světa, Světové dědictví, Mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva.
 květná zahrada kroměříž
Světové dědictví v ČR
Památky Unesco patří tedy do světového dědictví. V České republice to jsou tato místa.
 
·         Praha– historické centrum
·         Telč– historické centrum
·         Český Krumlov– historické centrum
·         Poutní kostel sv. Jana Nepomuckéhona Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
·         Kutná hora– chrám svaté Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie
chrám sv. Barbory
·         Lednicko-valtický areál
·         Kroměříž– zahrady a zámek
·         Holašovice – vesnická rezervace
·         Litomyšl – zámek a zámecký areál
·         Olomouc– Sloup Nejsvětější Trojice
·         Brno – Vila Tugendhat
·         Třebíč– židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa
 
Navštívili jste všechny Unesco památky v České republice? Pokud ne, určitě to pro Vás může být inspirací, kde příště vyrazit.
 olomouc náměstí

Nehmotné památky

Ovšem jsou tu ještě památky takzvané nehmotné.
Mezi nehmotné památky Unesco v České republice patří
·         Slovácký verbuňk– jedná se o mužský tanec skočného charakteru. Jedná se o improvizaci bez pevných choreografických prvků. Součástí je předzpěv lidové písně.
·         Masopust – v oblasti Hlinecka se udržují masopustní zvyklosti v nezměněné podobě s masopustními obchůzkami a maskami již od devatenáctého století.
·         Sokolnictví– jedná se o jeden z nejstarších vztahů mezi člověkem a zvířetem, který trvá již více než 4000 let.
·         Jízda králů– lidový obyčej, jehož původ je dnes již neznámý. Dříve se udržoval na území celého Česka v současnosti už pouze na Hané a na Slovácku.
·         Loutkářství – jedná se o významný kulturní fenomén. České loutkářství se rozšiřovalo do 19. století.
 
Současná podoba dědictví Unesco samozřejmě není definitivní. Památek hmotných i nehmotných přibývá a my bychom měli zvážit, co by pro nás kultura našich regionů vlastně měla znamenat.